עקרונות העבודה

עקרונות העבודה

עקרונות עבודה במרכז החינוכי יובל עילם אנו מאמינים כי יש לחנך וללמד בדרך מהנה וחווייתית בכדי להטמיע את החומר הנלמד. עקרונות העבודה שלנו הם האמצעי שלנו להעביר את תוכנית הלימודים.